XippiX.nl

Deze foto’s zijn zo ongemakkelijk! Als perfectionist wordt je er verdrietig van…

Het is soms moeilijk vast te stellen of iemand OCD heeft. Zeker omdat veel van de symptomen overeen komen met andere aandoeningen. Het kan ook perfectionisme, “gewone” controledwang zijn.
Je bent in ieder geval niet alleen! Het is moeilijk om echte aantallen te achterhalen, maar geschat wordt dat 2 a 3 procent van de Nederlandse bevolking een vorm van OCD heeft. Dit komt dan neer op zo’n 300.000 tot 400.000 mensen in Nederland.

Verkeerd parkeren

Verkeerd parkeren

De taart verkeerd aansnijden

De taart verkeerd aansnijden OCD

Verkeerd tegeltje

Verkeerde tegel

De muren niet in 1 lijn

De muren zijn niet in 1 lijn

Like ons!